Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα N. Wahl της 23ης Απριλίου 2015.