Ανακοίνωση υπόψη των προσώπων έναντι των οποίων εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2010/656/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 560/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων στην Ακτή Ελεφαντοστού