Γραπτή ερώτηση E-008878/11 Angelika Werthmann (NI) προς την Επιτροπή. Οικονομική στήριξη για το Πακιστάν το 2011