Mnenje Evropskega odbora regij – Pregled izvajanja okoljske politike