Avizul Comitetului European al Regiunilor – Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu ale UE