Eiropas Reģionu komitejas atzinums par tematu “Vides politikas īstenošanas pārskats”