Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής»