Zaak C-57/94: Beroep, op 9 februari 1994 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Italiaanse Republiek