Kempter TITJUR Konklużjonijiet ta' l-Avukat Ġenerali - Bot - 24 ta' April 2007. # Willy Kempter KG vs Hauptzollamt Hamburg-Jonas. # Talba għal deċiżjoni preliminari: Finanzgericht Hamburg - il-Ġermanja. # Esportazzjoni ta’ ifrat - Rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni - Deċiżjoni amministrattiva finali - Interpretazzjoni ta’ sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja - Effett ta’ sentenza preliminari mogħtija mill-Qorti tal-Ġustizzja wara din id-deċiżjoni - Eżami mill-ġdid u revoka - Limiti temporali - Ċertezza legali - Prinċipju ta’ kooperazzjoni - Artikolu 10 KE. # Kawża C-2/06.