Zadeva C-446/05: Predlog za sprejem predhodne odločbe na podlagi sodbe Tribunal de première instance iz Bruslja z dne 7. decembra 2005 v zadevi Procureur du Roi — zadevni subjekti: Union des Dentistes in Stomatologistes de Belgique, U.P.R in Jean Totolidis proti Ioannisu Doulamisu