Udnævnelse af medlemmerne til Ekspertudvalget vedrørende Transit af Elektricitet mellem nettene, nedsat ved Kommissionens beslutning 92/167/EØF af 4. marts 1992