Γραπτή ερώτηση E-005040/11 Antonio López-Istúriz White (PPE) προς την Επιτροπή. Θεσμική συμμετοχή των αυτοαπασχολούμενων στην ΕΕ