Μείωση του κινδύνου οσμής κάπρου σε μη ευνουχισμένους χοίρους