Γραπτή ερώτηση E-001093/11 Niki Tzavela (EFD) προς την Επιτροπή. Απομάκρυνση Αμερικάνων πολιτών απο την Αίγυπτο