Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10048 — Mazda Motor Corporation/Mazda Motor Manufacturing de Mexico) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 436/01