Συμπεράσματα του Συμβουλίου ως προς την αθλητική διπλωματία