Γραπτή ερώτηση E-0857/06 υποβολή: Glyn Ford (PSE) προς την Επιτροπή. Απώλειες θέσεων εργασίας στον τομέα σχεδίασης υποδημάτων ασφαλείας