TITJUR Companhia Previdente proti Komisiji Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 10. junija 2011. # Companhia Previdente - Sociedade de Controle de Participações Financeiras, SA proti Evropski komisiji. # Začasna odredba - Konkurenca - Sklep Komisije, s katerim je naložena globa - Bančna garancija - Predlog za odlog izvršitve - Finančna škoda - Neobstoj izjemnih okoliščin - Neobstoj nujnosti. # Zadeva T-414/10 R.