ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 2148/93 του Sotiris KOSTOPOULOS προς την Επιτροπή. Η επιμόρφωση των αγροτών για τις συνέπειες που δημιουργούν οι αλόγιστες χρήσεις αγροχημικών στο περιβάλλον