Conclusie van advocaat-generaal Mischo van 13 december 1990.