Cauzele conexate C-391/16, C-77/17 și C-78/17: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 14 mai 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Nejvyšší správní soud, Conseil du Contentieux des Étrangers — Republica Cehă, Belgia) — M/Ministerstvo vnitra (C-391/16), X (C-77/17), X (C-78/17)/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Trimitere preliminară — Spațiul de libertate, securitate și justiție — Politica privind azilul — Protecție internațională — Directiva 2011/95/UE — Statutul de refugiat — Articolul 14 alineatele (4)-(6) — Refuzul acordării sau revocarea statutului de refugiat în caz de amenințare pentru siguranța sau pentru societatea statului membru gazdă — Validitate — Articolul 18 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Articolul 78 alineatul (1) TFUE — Articolul 6 alineatul (3) TUE — Convenția de la Geneva)