Mål T-583/18: Talan väckt den 26 september 2018 – Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen mot kommissionen