Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.6141 – China National Agrochemical Corporation/Koor Industries/Makhteshim Agan Industries) Text av betydelse för EES