Informācija par Protokola parakstīšanu un provizorisku piemērošanu Eiropas un Vidusjūras valstu Nolīgumam, ar ko izveido apvienību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai