Γραπτή ερώτηση E-1524/10 υποβολή: Andreas Mölzer (NI) προς την Επιτροπή. Ασφάλεια στα εξωτερικά σύνορα - Εσθονία