ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 2227/91 του κ. Victor Manuel ARBELOA MURU προς την Επιτροπή. H κατάσταση των ζωολογικών κήπων στην EOK