Vec C-484/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank ’s-Gravenhage (Holandsko) 31. októbra 2012 — Georgetown University/Octrooicentrum Nederland, konajúci pod názvom NL Octrooicentrum