Asia C-484/12: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank ’s-Gravenhage (Alnkomaat) on esittänyt 31.10.2012 — Georgetown University v. Octrooicentrum Nederland, joka toimii nimellä NL Octrooicentrum