Věc C-484/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank ’s-Gravenhage (Nizozemsko) dne 31. října 2012 — Georgetown University v. Octrooicentrum Nederland, jednající pod názvem NL Octrooicentrum