Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 9 päivänä lokakuuta 2014, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa ja täytäntöönpanopäätöksen 2014/178/EU kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 7222) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2014/709/EU)ETA:n kannalta merkityksellinen teksti