Γραπτή ερώτηση E-000942/11 Charles Tannock (ECR) προς την Επιτροπή. Η εφαρμογή του ΦΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο σε νευροδιεγερτικά επιθέματα ηλεκτροδίων, τα οποία χρησιμοποιούνται με λειτουργικό ηλεκτρικό διεγέρτη για ανακούφιση από εγκεφαλικά επεισόδια