Stanovisko Európskej centrálnej banky z 31. augusta 2018 k návrhu nariadenia o niektorých poplatkoch za cezhraničné platby v Únii a o poplatkoch za menovú konverziu (CON/2018/38)