Avizul Băncii Centrale Europene din 31 august 2018 cu privire la o propunere de regulament privind anumite comisioane pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și comisioanele de conversie monetară (CON/2018/38)