Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 31 päivänä elokuuta 2018, ehdotuksesta asetukseksi tiettyjen rajatylittävistä maksuista unionissa perittävien palvelumaksujen ja valuutan muuntamisesta perittävien palvelumaksujen osalta (CON/2018/38)