TITJUR Weldebräu/OHMI-Kofola Holding (Forme d'une bouteille à goulot hélicoïdal) Vispārējās tiesas spriedums (piektā palāta) 2010. gada 4.martā. # Weldebräu GmbH & Co. KG pret Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB). # Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas trīsdimensiju preču zīmes reģistrācijas pieteikums - Pudeles ar spirālveida pudeles kakliņu forma - Kopienas agrāka trīsdimensiju preču zīme, ko veido pudeles ar spirālveida pudeles kakliņu forma - Relatīvs atteikuma pamatojums - Sajaukšanas iespējas neesamība - Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad - Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts). # Lieta T-24/08.