Γραπτή ερώτηση E-009270/11 Luis Yáñez-Barnuevo García (S&D) προς την Επιτροπή. VP/HR – Κατάσταση όσον αφορά τις σχέσεις ΕΕ-Κούβας