Γραπτή ερώτηση E-3543/09 υποβολή: Robert Kilroy-Silk (NI) προς την Επιτροπή. Maryam Rostampour