Priekšlikums PADOMES LĒMUMS par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas Padomē attiecībā uz paredzēto 10. pielikuma III sējuma 91. grozījuma pieņemšanu un paziņošanu par atšķirību no 14. pielikuma I sējuma 13. grozījuma, 6. pielikuma 40.C grozījuma, 3. pielikuma 77.B grozījuma un 15. pielikuma 39. grozījuma piemērošanas datuma