Γραπτή ερώτηση E-003291/11 Nessa Childers (S&D) προς την Επιτροπή. Εμβολιασμοί κατά της φυματίωσης