KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2411/95, annettu 12 päivänä lokakuuta 1995, naudanliha-alan vientitukien ennakolta vahvistamisen keskeyttämisestä