Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.9713 — EQT/Recover) (EØS-relevant tekst) 2020/C 75/01