Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.9713 — EQT/Recover) (Text s významem pro EHP) 2020/C 75/01