Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.8978 – AMF/KLP/Stena Sphere/Stena Renewable) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP.)