Presuda Općeg suda (treće vijeće) od 11. srpnja 2014.  Presuda Općeg suda (treće vijeće) od 11. srpnja 2014. .#RWE AG i RWE Dea AG protiv Europske komisije.#Tržišno natjecanje – Zabranjeni sporazumi – Tržište parafinskog voska – Tržište prešanog parafina – Odluka koja utvrđuje povredu članka 81. UEZ-a – Određivanje cijena i podjela tržištâ – Odgovornost društva majke za povrede pravila tržišnog natjecanja njezinog društva kćeri i zajedničkog pothvata u kojem drži djelomičan udjel – Odlučujući utjecaj društva majke – Pretpostavka u slučaju držanja 100-postotnog udjela – Pravno sljedništvo – Proporcionalnost – Jednako postupanje – Smjernice o metodi za utvrđivanje kazni iz 2006. – Neograničena nadležnost.#Presuda T‑543/08.