Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2373 tas-26 ta' Novembru 2015 li tadotta d-disa' aġġornament tal-lista ta' siti ta' importanza Komunitarja għar-reġjun bijoġeografiku tal-Atlantiku (notifikata bid-dokument C(2015) 8219)