Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/2373 (2015. gada 26. novembris), ar kuru pieņem devīto atjaunināto Atlantijas bioģeogrāfiskā reģiona Kopienā nozīmīgo teritoriju sarakstu (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 8219)