2015 m. lapkričio 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2373, kuriuo patvirtinamas devintą kartą atnaujintas atlantinio biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijų sąrašas (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 8219)