Kohtuasi C-211/07: Euroopa Kohtu (kuues koda) 21. veebruari 2008 . aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Iirimaa (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Nõuetele mittevastav ülevõtmine — Direktiiv 84/5/EMÜ — Artikli 1 lõige 4 — Kohustuslik mootorsõidukite tsiviilvastutuskindlustus — Kindlustamata sõidukis viibinud kaassõitjatele hüvitise maksmise välistamise tingimused)