Asia C-555/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 16.2.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.o 6 de Murcia – Espanja) – IOS Finance EFC SA v. Servicio Murciano de Salud (Ennakkoratkaisupyyntö — Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjuminen — Direktiivi 2011/7/EU — Yksityisten yritysten ja viranomaisten väliset kaupalliset toimet — Kansallinen lainsäädäntö, jossa saatavan pääoman välittömän maksamisen edellytykseksi asetetaan viivästyskorosta ja perintäkulukorvauksesta luopuminen)