Kohtuasi C-555/14: Euroopa Kohtu (viies koda) 16. veebruari 2017. aasta otsus (Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n°6 de Murcia eelotsusetaotlus – Hispaania) – IOS France EFC SA versus Servicio Murciano de Salud (Eelotsusetaotlus — Hilinenud maksmisega võitlemine äritehingute puhul — Direktiiv 2011/7/EL — Eraettevõtjate ja riigiasutuste vahelised äritehingud — Siseriiklikud õigusnormid, mis seavad võla põhisumma viivitamatu sissenõudmise tingimuseks viivise ja võlgade sissenõudmiskulude hüvitamise nõudest loobumise)